MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Olakšava se identifikacija i registracija životinja, ovaj proces će biti obavljen iz terenske veterinarske prakse

15.03.2024

Priština, 15. mart 2024 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja preko Agencije za hranu i veterinu ove godine ce registrovati zivotinje farmera na celoj teritoriji Kosova na farmama, od strane veterinara koji ce biti ugovoren sa AHV.

Sve ovo ce se raditi na osnovu novog Administrativnog uputstva MPŠRR br.01/2024 za utvrdivanje pravila identifikacije, registracije zivotinja i objekata za njihov uzgoj i drzanje, pri cemu je na ovaj nacin omogucena sledljivost, potpuna preregistracija stocnog fonda, kao i stvaranje mogucnosti da se transparentno upravlja pitanjem ušnica i, s druge strane, eliminiše zloupotrebe sa ušnim brojevima zivotinja.

Na osnovu ovog AU, poljoprivrednici ce moci da svojim gazdinstvima sa ovlašcenim veterinarima obezbede svu neophodnu dokumentaciju, ukljucujuci raspodelu maticnog broja za identifikaciju krava, ovaca, koza, svinja, bivolica i drugih zivotinja. Obezbedivanje ovih dokumenata je jedan od standarda potrebnih za zdravlje zivotinja, njihovu identifikaciju i bezbednost hrane.

Da bi realizovali ovaj proces, AHV ce ugovoriti veterinarske ambulance i obezbediti im identifikacione i registarske brojeve, cime ce pokriti sve troškove opremanja zivotinja na farmama registracionim brojevima, besplatno za farmere.

Brojevi za identifikaciju i registraciju zivotinja (registracija) ce imati posebne specifikacije, gde se identifikuju preko bar koda, znak RKS sa brojem koji oznacava vrstu zivotinje i region u kome poljoprivrednik razvija poljoprivrednu delatnost i ( 2+6 ) jedinstveni redni brojevi. Kroz ovaj obrazac pomaze se i olakšava pracenje kretanja zivotinja na teritoriji Kosova.

Takode, broj ce biti sa standardima EU-a i sa A testom, koji ce biti zut i postavlja se na dva uha zivotinje sa istim bar kodom i drugim identifikacionim specifikacijama.

Za pocetak procesa identifikacije zivotinja, MPŠRR - AHVce blagovremeno obavestiti sve farmere putem zvanicne veb stranice institucije.  

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31