MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Održava se radionica za upravljanje požara u prirodi na Zapadnom Balkanu

14.04.2023

Priština, 13. april - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja zajedno sa partnerima iz Programa za upravljanje šumskim požarima na Zapadnom Balkanu (LFMWB) organizovalo je inicijalnu radionicu za upravljanje šumskim požarima (LFM), u saradnji sa Regionalnim centrom za praćenje požara, finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a koordinira Farmahem iz Skoplja, kao Regionalna izvršna agencija (REA) uz podršku Helvetas Swiss Intercooperation. 

Radionicu je otvorio generalni sekretar MPŠRR, Blerim Hasani, koji je u svom uvodnom govoru naglasio da je MPŠRR posvećeno da obezbedi da zakonodavstvo i sektorske politike budu u funkciji efikasne zaštite i održivog upravljanja šumskim resursima, uključujući preventivne mere i gašenje požara u šumskim područjima i drugih požara na otvorenim površinama, potreba da se identifikuju efektivne strategije i politike za bolje upravljanje požarima u prirodi. „MPŠRR kroz Memorandum koji je ministar potpisao ove godine obavezalo da će se zajedno sa donatorima i realizatorom projekta maksimalno obavezati da se rezultati projekta realizuju prema odobrenim planovima i u skladu sa politikom i zakonodavstvom na snazi. MPŠRR je odgovorno prihvatilo glavnu ulogu u koordinaciji aktivnosti u realizaciji ovog projekta, tako da će zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, MUP-om i njima podređenim institucijama realizovati Projekat upravljanja šumskim požarima na Zapadnom Balkanu“, dodao je, između ostalog, g. Hasani. 

U ovoj radionici je prisustvovao i rukovodioc tima iz LFMEB programa Cvetan Nikolovski, koji je rekao da ovaj program dolazi kao zajednička potreba i interes za povećanje regionalne saradnje, kako bi Zapadni Balkan bio što spremniji da se suoči sa opasnostima i pretnjama šumski požara, kao i požara koje se dešavaju na poljoprivrednim zemljištima. „Kao što nam podaci pokazuju, ovi rizici i pretnje se povećavaju u kontekstu promene korišćenja zemljišta i klimatskih promena: učestalost i intenzitet šumskih i pejzažnih požara se postepeno povećavaju – pored toga, vreme i mesto nastanka takvih događaja su sve promenljiviji. Ovo zahteva bolju pripremljenost i efikasnije odgovore, ali i opšti pregled upravljanja predelom na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou“, rekao je g. Nikolovski. 

Inače, na radionici je bila i gđa. Ardiana Efendija Zhuri - predstavnica švajcarske ambasade na Kosovu, kao i oko 20 predstavnika različitih relevantnih institucija, uključujući nauku, praksu i sektore politike iz Republike Kosovo, koji su imali priliku da se upoznaju sa ciljevima LFMWB programa , koncept LFM, njihova uloga kao članova mreža LFM (interfejs politike nauke i prakse) i njihov doprinos procesu izrade izveštaja zemalja u razvoju sa smernicama MZP. 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31