MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Objašnjenje za medije

09.10.2018

Priština, 9. oktobar 2018. - Agencija za Razvoj Poljoprivrede, koja posluje u okviru Ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja danas pojašnjava javno mijenje o objavljenom tekstu u listu "Koha Ditore" pod nazivom: "Ministarstvo Poljoprivrede falsifikuje potpis  suspendovanog Izvršnog Direktora ", koji se navodi predstavljene u ovom članku namerno slanje odluku farmerima sa imenom i potpisom bivšeg direktora, Elhami Hajdari, ne stoji. U Agenciji za Razvoj Poljoprivrede imamo sistem elektronskog upravljanja Grantovima za Ruralni Razvoj, gde se odluka automatski stavljen-unošen u sistemu, jer se ove odluke šalju na oko 35 hiljada aplikanata. U ovom slučaju, mi kao institucije imamo obavezu da  objasnimo javnosti da se ddogodila tehnička greška kod nekih kandidata,kojima  je poslata odluka sa imenom i potpisom bivšeg direktora,pošto samo jedan "fajl" se nije ažurirao sa novim podacima, konkretno odluke za odbijanje Mere 103. Ovau tehničku grešku smo odmah primetili i sve stranke smo obavestili o až
uriranju sa novim podacima, i izvinili smo se zbog toga. Dakle, ne radi se o potpisivanju odluka bivšeg šefa, već se radi o jednoj  grešci u elektronskom sistemu.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30