MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Obeležava se dan jabuke

25.09.2018

Priština, 25. septembar 2018. - Uzgajivači jabuka će i dalje imati podršku Ministarstva

Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, putem investicionih grantova i subvencija, kako bi povećali proizvodnju ove kulture i zajedno s time povećanjem  kvaliteta. Ovako se izrazio zamenik ministra MPŠRR-a, Mevludin Krasnići, na tradicionalnoj manifestaciji "Dan jabuka 2018." održanoj danas u selu Kovrage u opštini Istok, kojoj je prisustvovao zamenik gradonačelnika ove opštine, g. Lulzim Blakaj, predstavnici udruženja "Pema", kao i poljoprivrednici ovog regiona.

Ovom prilikom zamenik ministra Poljoprivrede Mevludin Krasnići rekao je da kroz uslove koje stvaraju za lokalne proizvođače i kroz donacije koje daju za ove proizvođače stižu da povećaju poljoprivredne proizvode i njenog kvaliteta. "Podržavajući projekte u sektoru voća i povrća, već smo uspeli da olakšamo rad farmera sa ove strane, omogućavajući im da povećaju površine za sadnju jabuka. MPŠRR, ove godine kao podrška razvoju kulture drvnih voća, za uzgajivaće izdvojili su subvencije od 1,25 miliona eura i 2,5 miliona eura za investicione grantove ", rekao je zamenik ministra Krasnići.

On je nagovestio da će ove godine, voćnjaci sa oko 150 hektara jabuka u Kovragi, očekuje da će doneti prinos od preko 2 miliona kilograma jabuka.

Zamenik gradonačelnika Istog, Lulzim Blakaj, naglasio je da ova opština u kontinuitetu  podržavao poljoprivredne proizvođače i ovo je rekao da nastavlja da radi i ove godine u cilju daljeg razvoja ovog sektora.

Inače, ova manifestacija - događaj organizovali su Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Opština Istok i Udruženje "Pema".

Prema zvaničnim podacima, na celoj teritoriji Kosova, sektor voća obuhvata površinu od 8785 hektara, a samo sa kulturom jabuka posejano je 2076 hektara.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30