MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Nastavlja se izvršenje subvencija u iznosu od oko 5,5 miliona eura

14.08.2018

Priština, 14. avgust 2018. - Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja kroz Agenciju za Razvoj Poljoprivrede nastavilo je vršiti direktne isplate za korisnike u okviru Programa direktnih plaćanja 2018. godine, odnosno drugu listu pripremljenu nakon kontrole učinjeno na terenu.

Direktna plaćanja se izvršavaju za 4.866 farmera korisnika plaćanja za površine zaađene pšenicom , memenom pšenice, kukuruz, raž, ječam, vinograd, suncokret, kao i voće i povrće u iznosu od 3.627.856,66 evra.

Plaćanja se takođe vrše za 2,204 korisnika direktnih plaćanja za krave, mlečne bivolice, ovce, koze, pčele, kokoške, svinje i prepelice za ukupan iznos od 1,868,760.00 evra.

V.D. Izvršnog Direktora, APR-a Ekrem Djokaj, rekao je da je ova agencija bila i biće transparentna tokom procesa evaluacije, informisanju poljoprivrednika putem sms-a i e-maila, kao i putem APR-a veb stranice za rezultate koji se odnose na proces evaluacije. On je pokazao da je došlo do povećanja broja podnosilaca prijava i tom prilikom broj korisnika ove godine bio veći nego u prethodnim godinama.

Drugaćije Ministarstvo Poljoprivrede ,Šumarstva i Ruralnog Razvoja u ovogodišnji program predviđa subvencije za pšenicu, seme pšenice, kukuruz, ječam, repu, suncokret, kravlje i mlečne bivolice, ovce i koze, živinu, za pčelarstvo, za svinje, za prepelice, za postojeće voćnjake, za otvoreno poljoprivredno povrće i staklenike, za postojeće vinograde, za organsku proizvodnju, za sadnice voća i vinove loze. Takođe ima  i subvencije za akvakulturu, prijavljene klanje govedine, za mleko po kvalitetnim kategorijama, i za zvanično prijavljeno (deklarisano) proizvedeno vino.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30