MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

MPŠRR zatvara lovnu sezonu za period 2017-2018

06.02.2018

Priština, 06. februar 2018. - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, donelo je odluku da zatvori lovnu sezonu za period 2017. – 2018. godine. Sezona lova za određene vrste divljih životinja na teritoriji Republike Kosovo zatvara  se 12. februara, 2018.godine.

Zatvaranje lovne sezone izvršeno je na zahtev Odeljenja za Šumarstvo MPŠRR-a, koje je procenilo da je broj divljih životinja u opadanju zbog nelegalnog lova, degradacije prirodnih staništa, posebno šuma, nepovoljnih klimatskih uslova i zbog neefikasnog upravljanja divljom faunom.

Ovu odluku su  obavezni da sprovedu: Kosovska agencija za šume, Kosovska federacija lova, Rukovodioci lovišta, Agencija za hranu i veterinu i Opštinske direkcije za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30