MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

MPŠRR predalo Vladi na usvajanje nacrt Zakona o Hrani i nacrt Zakona o jakim alkoholnim pićima

11.04.2018

Priština, 11. aprila 2018. - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja predalo je Vladi Kosova na usvajanje nacrt Zakona o hrani i nacrt Zakona o jakim alkoholnim pićima.

Razmatranje i usvajanje navedenih zakona od strane Vlade i Skupštine će uticati na regulisanje, uspostavljanje i dalje jačanje pravne osnove u oblasti hrane, zaštite javnog zdravlja, kvaliteta i ispravnosti hrane na tržištu.

MPŠRR je uvereno da će nacrt Zakona o hrani uticati na odgovornije ponašanje u prehrambenom sektoru u cilju regulisanja nepravilnosti, kojih je bilo nedavno u proizvodnji mesa.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30