MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

MPŠRR otvara pozive za podnošenje aplikacija za grantove u poljoprivredi

31.10.2023

Priština, 31. oktobar - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja od danas je otvorilo rok za apliciranje za neke od mera podrške u okviru Programa ruralnog razvoja 2023 za sve poljoprivrednike, agro-prerađivače i ruralna preduzeća na celoj teritoriji Kosovo. Budžet za ove mere za ruralni razvoj ove godine iznosi 24.627.000,00 evra

Pozivi za apliciranje su otvoreni za Meru 1 „Ulaganja u fizička sredstva u poljoprivrednim privredama“, Meru 3 „Ulaganja u fizička sredstva u preradi i plasman poljoprivrednih proizvoda“, Meru 7 „Diverzifikacija farmi-gazdinstava i razvoj poslovanja“, Meru 5 „Implementacija strategije lokalnog razvoja – pristup LEADER “.

Za sve procedure apliciranja i potrebnu dokumentaciju, Agencija za razvoj poljoprivrede pripremila je smernice za aplikante koje ćete pronaći na sajtovima www.azhb-ks.net i www.mbpzhr-ks.net. Takođe, svi zainteresovani se mogu informisati u Regionalnim kancelarijama ARP-a.

Poziv za apliciranje biće otvoren do 29.11.2023. u 16:00 časova, a svi zainteresovani se mogu prijaviti putem onlajn veb-modula na sajtu ARP-a www.azhb-ks.net u kojem se nalazi link: „Online prijava za PRR“ koji šalje modul za onlajn aplikacije. U ovom veb-modulu se registruje projekat, kao i sva potrebna dokumentacija za apliciranje.

Inače, kroz Program ruralnog razvoja 2023, MPŠRR ima za cilj da podrži konkurentske sposobnosti agro-ruralnog sektora, povećanje proizvodnje i produktivnosti, unapređenje bezbednosti hrane, korišćenje savremene tehnologije, diversifikaciju aktivnosti na farmama i ruralna preduzeća, zaštita životne sredine i prirodnih resursa, otvaranje novih radnih mesta i održivo upravljanje prirodnim resursima.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30