MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministarstvo poljorivrede šumarstva i ruralnog razvoja će nastaviti sa podrškom proizvodnje šumskih plodova

31.10.2017

Priština, 31. Oktobar,  2017. Ministar Poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Nenad Rikalo je tokom posete preradjivačke kompanije “Agroprodukt Sine” u Istoku rekao da će ovo ministarstvo  nastaviti da podržava proizvodnju šumskih plodova.

Planiranim aktivnostima ministarstvu će biti prioritet agrobiznis – moderan sistem za proizvodnju i distribuciju hrane, kroz grantove koji će pomoći poljoprivrednim proizvodjačima da unaprede i prošire proces proizvodnje, prerade i distribucije u cilju povećanja poljoprivredne proizvodnje u celini –  rekao je Rikalo i naglasio da će na taj način agrorivreda kao integralni segment ekonomskog sistema unaprediti i trgovinski bilans.

Ministar Rikalo i generalni sekretar MPŠRR Kapllan Halimi su u pratnji vlasnika  kompanije “Agroprodukt Sine” Halita Avdijaja, koja se osim prerade  bobičastog šumskog voća, lekovitog i aromatičnog bilja bavi i konsaltingom, izvozom i stručnom obukom, obišli postrojenja za preradu i proizvodnju.

Avdijaj je istakao i svojim primerom pokazao koliko je podrška ministarstva kroz grantove doprinela povećanju proizvodnje u ovom sektoru.  
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30