MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministarstvo Poljoprivrede otvara konkurs za podnosenje zahteva za subvencije - direktna placanja

15.02.2018

Priština, 15. februar 2018. Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja od danas je otvorio konkurs  za podnošenje zahteva za direktne isplate / subvencije za odredjene poljoprivredne  kulture , pcelarstvo , stocarstvo , zivinu kao i za druge poljoprivredne aktivnosti.
 
Za Program Direktnih Uplata 2018, MPŠRR je planirao budžet od 25 miliona evra, a rok za prijavu za ovaj program počinje od danas 15.02.2018  i završava se 31. marta 2018. godine.
 
Ministarstvo Poljoprivrede, u ovogodišnjem programu predvidelo je subvencije za pšenicu, za seme pšenice, kukuruz, ječam, repu, suncokret, krave i bivolice muzare, ovce i koze, živinu, pčelarstvo, za svinje, za prepelice,za postojeće voćnjake, za povrće na otvorenom polju, za postojeće vinograde, za organsku proljoprivredu, za sadnice voća i vinove loze. Takođe,  će biti subvencije za ribnjake , prijavljeno  klanje goveda, za mleko prema kategoriji kvaliteta i za proizvedeno vino koje je prethodno  zvanično deklarisano.
 
U ovogodišnjem programu za Direktne Uplate, povećana je podrška za kulturu ječma i pšenice, gde od 100 evra kao što je bilo prošle godine, ovogodišnja podrška iznosi 150 evra po zasejanom hektaru. Takođe, u sektoru hortikulture, podsektor za vinogradarstvo ove godine neće imati povecanu  podršku, ali će podržati sve  farmere koji su posadili grožđe površine od najmanje 0.10 hektara, u vrednosti od 1000 evra po hektaru. Dok, ovogodišnji proizvođači voća  pored podrške kultivacije  ovih kultura (useva) na otvorenom polju, podržati i kultivaciju staklenika.
 
Još jedna inovacija u ovogodišnjem programu je povećanje podrške za organsku proljoprivredu, gde  od 300 evra koliko je bilo prošle godine, ovogodišnja podrška povećana je na 500 eura po hektaru. Pored toga, ima noviteta i u stočarskom sektoru, prijavljeno klanje goveda, gde će ove godine, pored kategorija A i B, preko direktnih  plaćanja biti podržana i kategorije C i D.
 
Za više informacija, u vezi procedura za prijavu (aplikacija) direktnog plaćanja i definisanim kriterijumima, farmeri  mogu biti detaljno informisani na veb stranicama ministarstva i Agenciji za Poljoprivredni Razvoj.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30