REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministarstvo poljoprivrede izvršilo je isplate za naknadu štete u poljoprivredi

22.10.2020

Priština, 22. oktobra - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Besian Mustafa najavio je danas kosovskim poljoprivrednicima da su izvršene isplate za naknadu štete od prirodnih katastrofa na poljoprivrednim usevima za period januar-jun 2020. godine.

Isplate su izvršene za 2.354 poljoprivrednika u iznosu od 2 miliona evra, u 21 opština: Priština, Podujevo, Kosovo Polje, Glogovac, Srbica, Vučitrn, Mitrovica, Orahovac, Suva Reka, Gnjilane, Vitina, Kamenica, Klina, Istok, Peć, Prizren, Dragaš, Mamuša, Kačanik, Štimlje i Leposavić.

Ministar Mustafa obećao je da on, njegov kabinet i celo ministarstvo i dalje biti posvećeni pružanju podrške lokalnim poljoprivrednicima kako bi svaki dan bili osnaženiji da bi proizvodili iz naše zemlje, našu hranu za naše porodice.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30