MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministarstvo poljoprivrede i Udruženje "Gen Vet" potpisali su Memorandum Razumevanja

09.01.2019

Priština, 09 Januar 2019 –  Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja i Udruženje za Poboljšanje genetske  rase goveda "Gen Vet" danas su potpisali Memorandum o razumevanju, kroz kojeg se teži podrška i promocija aktivnosti udruženja u sektoru stočarstva.

Tokom ceremonije potpisivanja ovog Memoranduma, Ministar Ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja (MPŠRR-a) Nenad Rikalo ukazao je da će se podrška ministarstva za unapređenje aktivnosti udruženja da će se  kontinuirano povećavati.

“Ovaj Memorandum je od posebnog značaja za Udruženje" Gen Vet ", jer kroz ovaj vid saradnje stvaraju se mogućnosti da udruženje koristi sredstva ministarstva za razvoj i promociju svojih aktivnosti i zajedno promoviše razvoj stočarske proizvodnje i proizvodnju goveda širom zemlje “, rekao je Ministar Rikalo.

Pored ovoga, Ministar je naglasio da će ovaj Memorandum o razumevanju, koji je potpisan na dvogodišnji period, pomoći udruženju da razvije svoje aktivnosti u sektoru stočarstva u skladu sa najboljim praksama, ali je dodao da Ministarstvo će kroz različite forme pružiti podršku aktivnostima udruženja.

Inače, kroz ovaj Memorandum, omogućuje udruženju "Gen Vet-a" da koristi imovinu ministarstva, posebno Genetskog Centra u Vitomirici u Peći, uključujući imovinu koja je MPŠRR obezbedila od Vlade Italije kroz Program Međunarodne Saradnje i zemljište koje pripada Poljoprivrednom Institutu Kosova, sa sedištem u Peći.

 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30