MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministarstvo Poljoprivrede i DRC memorandum za podršku farmerima manjih zajednica

17.01.2019

Priština, 17 Januar 2019 –  Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja i Danski Savet za Izbeglice - Akcije na Kosovu (DRC) potpisali su Memorandum o razumevanju u cilju poboljšanja socio-ekonomskog statusa manjinske zajednice kroz pružanje tehničke pomoći u razvoju poljoprivrednih aktivnosti.

Prilikom potpisivanja ovog Memoranduma, Ministar MPŠRR Nenad Rikalo je pokazao da je ministarstvo angažovano kroz različite oblike podrške poljoprivrednim aktivnostima farmera u zemlji.

”Memorandum o razumevanju sa DRC-om je jedan od oblika podrške farmerima manjinskih zajednica na Kosovu, kroz koji težimo da podržimo farmere u razvoju i unapređenju njihovih poljoprivrednih aktivnosti, pružajući tako obuku i tehničku asistenciju-pomoć kroz DRC”, rekao je on.

Pored ovoga, Ministar je naglasio da kroz Memorandum o razumevanju, DRC pruža mogućnosti za pružanje obuke i podrške malim farmerima, prerađivačima i trgovcima, kroz koje je naglasio da oni također teže i uspostavljanju veza ovih farmera na većim poljoprivrednim tržištima.

U međuvremenu, Kristen Stec, direktorica DRC-a na Kosovu, ocenila je potpisivanje ovog Memoranduma i naglasila da će se tokom trogodišnjeg (3) perioda angažovati na poboljšanju socio-ekonomske situacije manjinske zajednice nudeći im obuku i stručnu-profesionalnu podršku u poljoprivrednom sektoru.

Ona je pokazala da je i ovaj Memorandum napravljen uzimajući u obzir sporazum DRC-a sa Švedskom Agencijom za Razvoj i Međunarodnu Saradnju (SIDA) za implementaciju projekta “Podrška socijalnom preduzetništvu i promocija i društveno-ekonomskom osnaživanju manjinske zajednice na Kosovu” , projekat finansiran od SIDA-a.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30