MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Rikalo prisustvovao u Nacionalnoj Konferenciji u Francuskoj o Hrani u Parizu

24.02.2018

Prishtina, 24 februar 2018 - Ministar Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja  Nenad  Rikalo na poziv Ministra Poljoprivrede, Industriji Hrane (Prehrane) i Šumarstva Francuske Stephane Travert, prisustvovao je Nacionalnoj Konferenciji o Prehrani Francuske, održanom u Parizu u Francuskoj.

U okviru ove konferencije, Ministar Rikalo je posljednjih godina predstavio dostignuća u poljoprivrednom sektoru i pokazao podršku koju MPŠRR daje u cilju unapređenja sektora i približavanja poljoprivrednih politika sa one u EU.
 
Ministar Rikalo je takođe održao sastanke sa svojim kolegama iz različitih zemalja, kako bi razgovarao sa njima o budućim mogućnostima saradnje.

Tokom ovih sastanaka, u pratnji Generalnog Sekretara Ministarstva, Kapllana Halimi, Ministar je za naredne godine pokazao planove i projekte ministarstva u cilju daljeg razvoja i daljeg unapređenja poljoprivrede.

Ministar Rikalo bio je jedini ministar poljoprivrede iz zemalja regiona koji je učestvovao na ovoj konferenciji.

U suprotnom, Kosovo i Francuska imaju stalnu saradnju u oblasti poljoprivrede, sa posebnim naglaskom na razmeni stručnosti u vinariji, stočarstvu i drugim podsektorima.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30