MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Rikalo Posetio M & Silos, obećava podršku za agrobiznis

24.10.2017

Priština, 24 oktobar 2017 - Ministarstvo poljoprivrede kroz svoje programe podrške nastaviće da podržava lokalni agrobiznis koji se bavi  proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda.

To je izjavio Ministar MPŠRR-a Nenad Rikalo tokom posete kompanije "M& Silosi", gde je bio u pratnji Generalnog Sekretara Kaplan Halimi. Tokom ove posete, Ministar Rikalo i Sekretar Halimi su upoznati sa radom ove fabrike brašna i izazovima sa kojima se suočavaju proizvođači ovog sektora.

Ovom prilikom Ministar Rikalo ih je obavestio da će u Programu poljoprivrede i ruralnog razvoja I Programu Budućih plaćanja iduće godine proširiti podršku lokalnom agrobiznisima, kao i mnogim poljoprivrednim sektorima preko kojih je rekao sa ciljem povećanja kvaliteta lokalnih proizvoda i širenja i modernizacije agrobiznesa.

Sa druge strane, lideri ove fabrike  istakli su da podrška Ministarstva za lokalni agrobiznis utiče na njihove proizvode da budu konkurentni mnogim stranim proizvodima .  

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30