MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Rikalo otvorio Međunarodnu konferenciju o primeni informaciono-komunikacionih tehnologija

25.10.2017

Priština, 25. oktobar, 2017. Ministar Poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja je danas u Prištini pozdravnim govorom otvorio Međunarodnu  konferenciju o primeni informaciono-komunikacionih tehnologija ( IKT) u šumarstvu koja se održava u organizaciji agencije UN-a FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu).

On je naglasio da je primena informaciono- komunikacionih tehnologija u šumarstvu vrlo značajna “od operativnog nivoa, donošenja odluka, efikasnosti i delotvornosti upravljanja šumama, podrške učešća javnosti, upravljanja održivosti, upravljanja znanjem i usklađivanja šumarskog sektora sa globalim inicijativama”.

-Današnji trendovi pokazuju da su IKT primenjene u dve ključne oblasti upravljanja šumama - u mapiranju i praćenju šumskih resursa i ekoloških pretnji, kao i u podizanju svesti o primeni održivih šumarskih praksi – rekao je ministar Rikalo i istakao da u tom smislu treba “primieniti odgovarajuće politike i zakonima o zaštiti i upravljanju šumarskim resursima”.

On  je dodao da je studija Svetske banke pokazala da postoji potreba da se primene IKT u svim aspektima upravljanja šumama, kao i to da su rezultati ove studije pokazali da postoji potreba za dobrim političkim okvirom, odgovarajuća identifikacija tehnoloških potreba, dizajn odgovarajućih aplikacija, identifikacija pitanja sigurnosti podataka i osigurati kupovinu od onih koju upravljaju sa šumskim resursima.

Ministar Rikalo je izrazio nadu da će ova konferencija rezultirati stvaranjem regionalne mreže praktičara informaciono- komunikacionih tehnologija u šumarstvu kao i platforme koja će u budućnosti okupiti informatičare i šumarske stručnjake koji će zajedno radili na primeni IKT sa ciljem održivog upravljanje šumama.

Posebnu zahvalnost ministar Rikalo je izrazio zahvalnost ambasadoru Finske Ani Huktamaki i Vladi Finske na podršci koju pruža u unapredjenju razvoja šumarstva.

 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30