MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Rikalo obećava podršku vinogradarstu i vinskom podrumu

24.10.2017

Priština, 24 Oktobar  2017 - Ministar  Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Nenad Rikalo u pratnji Generalnog Sekretara, Kapllan Halimi posetili su Institut za Vinogradarstvo i  Vinarstvo I Udruženje  vinogradara i proizvođaća "Enologija" u Orahovcu, i sbliza su se upoznali sa aktivnostima u sektoru vinogradarstva i vinarija.

Tokom ove posete,  Ministar Rikalo ih je upoznao i sa programima podrške ministarstvaza narednu godinu gde je pokazao  da će sektor vinogradarstva i vinarija naći podršku ministarstva, kako kroz neizbežne grantove tako i kroz subvencije.

S obzirom na značaj ovog sektora, Ministar je rekao da će MPŠRR-a kontinuirano investirati  u ovaj sektor u cilju poboljšanja sortine strukture, čime će uticati na stimulisanje izvoza na inostrana tržišta.

S druge strane, predstavnici vinogradarskog i vinarskog entiteta i udruženja " Enologija" zahvalili su Ministru na poseti i pokazali da je podrška ministarstva poslednjih godina doprinela pobolšanju kvaliteta, proizvodnje tehnologije i drugim uslovima rada. Takođe Ministar Rikalo posetio vinske podrume"Kameni dvorac" i "Haxhijaha" gde je u ovim podrumima video rad proizvodnje i prerade vina .
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30