MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Rikalo na sastanku ministara poljoprivrede JIE

17.11.2017

Priština 17. novembar, 2017. Ministar poljoprivrede šumarstva i ruralnog razvoja Nenad Rikalo je sa direktorom odeljenja za vinogradarstvo i vino Bekimom Hodžom prisustvovao redovnom godišnjem sastanku ministara poljoprivrede Jugoistočne Evrope (JIE).

Ovo je 11 sastanak po redu, a održava se u Bosni i Hercegovini na Jahorini, u organizaciji Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Regionalne radne grupe za ruralni razvoj jugoistočne Evrope (SWG).

Domaćini ovogodišnjeg radnog sastanka bili su ministar za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose Mirko Šarović i generalni sekretar SWG – a Boban Ilić.

Ministri poljoprivrede i mnogobrojne delegacije su razgovarali o unaredjenju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja u regionu JIE kroz procese regionalne saradnje u datoj oblasti.

Posebna pažnja je posvećena budućoj regionalnoj saradnji i reformama u domenu poljoprivrednog sektora i ruralnog razvoja u procesu približavanja regiona jugoistočne Evrope Evropskoj uniji.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30