MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Peci učestvuje na Međunarodnoj konferenciji za organsku poljoprivredu

26.04.2023

Priština, 26. april - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci učestvovao je na Prvoj međunarodnoj konferenciji o organskoj poljoprivredi, koja je održana u Prištini, u kom slučaju je obećao veću podršku poljoprivrednicima koji se bave organskom poljoprivredom, kao i obećao povećanje budžeta za grantove i subvencije. 

Ovom prilikom ministar PŠRR-a g. Faton Peci je smatrao poljoprivredu važnom granom lokalne privrede jer je rekao da je organska poljoprivreda među sektorima koji imaju ogroman potencijal na Kosovu. „Poljoprivreda je jedna od najvažnijih grana kosovske privrede i ima potencijal za brzi razvoj, au tom kontekstu, organska poljoprivreda je među sektorima koji imaju ogroman potencijal. Izrada dobrih politika je odgovornost ministarstva, kada je praćeno posvećenošću vrednih farmera, sve se to zajedno pretvara u moćnu energiju koja nam garantuje kvalitetne i zdrave proizvode za Kosovare. U kontinuitetu analiziramo trendove politike zakonodavstva i programa koji imamo, kao što su za subvencije ili direktna plaćanja i program za grantove, iu tom okviru, koji su 2022. godine imali značajan tretman, dok će 2023. godine biti više podržani a jedna od mera koje smo preduzeli u okviru Programa direktnih plaćanja je da smo izdvojili svaku proizvodnju ili organski proizvod tako što smo ponudili dodatnih 100 evra za svaki zasađeni hektar“, rekao je ministar Peci. On takođe je rekao da je 1,2 miliona evra na raspolaganju kao deo grantova i verujem da će u periodu 2023-2024. ova novčana cifra ići ka rastu. 

Sa njegove strane, predsednik udruženja Organika, Fatmir Krasniqi, pohvalio je međunarodne organizacije na njihovoj kontinuiranoj podršci. „Udruženje Organika mogu vam reći da prvi sastanci u Evropi, da nije bilo međunarodnih organizacija, nas ne bi bilo. Naš glavni cilj je bio da podignemo svoj glas u evropskim zemljama i danas smo prisutni u mnogim zemljama“, rekao je g. Krasniqi.  

Na ovoj konferenciji bili su predstavnici domaćih udruženja, kao i iz drugih zemalja regiona, koji su zajedno imali priliku da razmene iskustva, takođe i da razgovaraju o mogućnostima da budu konkurenti na međunarodnim tržištima.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31