REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Mustafa na virtualnoj konferenciji o unapređivanju politika upravljanja šumama

28.10.2020

Priština, 28. oktobra - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Besian Mustafa učestvovao je u virtualnom događaju početka projekta “Podrška jačanju održivog i svestranog višenamenskog upravljanja šumama radi poboljšanja života u ruralnim područjima i adresiranje klimatskih promena na Kosovu”.

U svom govoru, ministar Mustafa rekao je da će ovaj program još više ojačati upravljanje šumama.

“Radimo na potpunom oporavku šumarskog sektora i ostajemo posvećeni podizanju naših šuma do njihovog punog kapaciteta, funkcionalnosti i produktivnosti”, rekao je ministar Mustafa.

Nadalje, ministar MPŠRR-a dodao je da je ovaj projekt izuzetno važan, s obzirom na to da Republika Kosovo, kao deo agende za pristupanje Europskoj uniji, nastavlja približavati i usklađivati zakone o šumama.

“Kao mlada zemlja, s velikom voljom, neprestano radimo na budućoj strategiji i planu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja”, rekao je ministar Mustafa.

Ministar MPŠRR-a nadalje je dodao kako ministar neprestano bori s lancima neformalnog šumskog tržišta i sprečava ilegalnu seču ne samo radi kosovske ekonomije, već i radi zaštite i očuvanja šuma, glavne imovine u upravljanju klimatskih promena.

Događaju su prisustvovale i Ambasadorka Švedske na Kosovu Karin Hernmarck, koordinator za razvoj agencija Ujedinjenih nacija, Ulrika Richardson, šef  Odjelenja za saradnju EU-a s Kosovom Luigi Brusa, kao i regionalni rukovodioc Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO), Raimund Jehle.

Ovaj projekt je suorganizacija između Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) i švedske Ambasade  na Kosovu, i  podržavana je od kancelarije Europske unije i Ministarstva  poljoprivrede,  šumarstva  i  ruralnog  razvoja.


 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30