MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Faton Peci održava brojne sastanke u Državi Izrael

24.03.2023

Priština, 24. mart 2023. - Tokom boravka u Državi Izrael, ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci održao je niz važnih sastanaka za poljoprivredni sektor. 

Tokom današnjeg dana, Ministar Peci je imao priliku da se sastane i poseti neke veoma važne institucije, gde je prvo posetio Institut MASHAV, koji je Međunarodna razvojna agencija Države Izrael, gde ga je primio ambasador Ejnat Šlajn, nekada direktor MASHAV-a, kao i zamenika generalnog direktora u Ministarstvu spoljnih poslova Države Izrael. Tokom sastanka sa čelnicima kompanije „Netafimć”, ministar Peci je zajedno sa čelnicima ove kompanije razgovarao o mogućnostima ulaganja u našoj zemlji u nove i napredne tehnologije za navodnjavanje ili agrotehnologiju.

Takođe, istog dana g. Peci je upoznao dr. Shmuel Assuoline, vršilac dužnosti direktora Instituta za Vulcani (ARO) i dr. Viktorija Soroker sa kojom su razgovarali o mogućnostima saradnje kroz konkretne projekte u unapređenju poljoprivrede kroz studije i naučna istraživanja. 

Drugi veoma značajan susretom smatra se onaj sa istraživačkom gđom. Evelyn Rosenthal sa Međunarodnog instituta za poljoprivredna istraživanja Mashav (MATC) sa kojim su imali priliku da podele konkretne ideje za saradnju, gde su se na kraju sastanka obe strane dogovorile da razmene iskustva i stručnost.

U međuvremenu, u okviru sastanaka i poseta ministra Pecija, je i ona sa predstavnicima „IMPROVATE Group“, u kom slučaju je tokom razgovora između dve strane fokus razgovora bio sektor mleka i mogućnosti saradnje u povećanju proizvodnje mleka i njegovih nusproizvoda.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30