REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Zamenik ministra Ramadani: Zajedno ćemo raditi na adresiranju-rešavanju problema mlekara

11.09.2020

Priština, 10. septembar 2020. - Zamenik ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Nehat Ramadani u pratnji ministrovog savetnika Elhami Shala učestvovao je na sastanku koji je sazvao ministar trgovine i industrije Vesel Krasniqi sa predstavnicima Udruženja prerađivača i proizvođača mleka i rukovodiocima Agencije za hranu i veterinu.

Tokom  ovog  sastanka  razgovarano  je  o  problemima sa kojima se suočavaju proizvođači i prerađivači mleka kao rezultat pandemije, među kojima je bilo reči i o privremenoj  zabrani  upotrebe  palminog  ulja  u  tehnologiji  prerade  i  pakovanja  mleka, i razmotreno je mogućnost podele-distribucije hrane biljnog i životinjskog porekla, u tržnim centrima i drugim reklamnim prostorima.

“Radićemo zajedno da probleme mlekara rešimo, nudeći im našu institucionalnu podršku, kako bi mogli da unaprede njihovu stočarsku proizvodnju. Takođe, oni će imati  kontinuiranu podršku MPŠRR za razvoj i jačanje njihovih poljoprivrednih aktivnosti kroz subvencije i druge mere zaštite“, rekao je zamenikministra Ramadani.

On je aglasio da će uzeti u obzir zahteve mlekara i da će institucije videti sve mogućnosti da se njima reše u skladu sa važećim zakonodavstvom, bez nanošenja štete bilo kojoj od strana uključenih u ovaj sektor.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30