MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Zamenik ministra Radulović posetio je poljoprivrednike u selu Brnica i Grace

17.04.2024

Priština, 17. april – Zamenik ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Lazar Radulović posetio je poljoprivrednike u selu Donja Brnica te Opštine Priština i poljoprivrednike u selu Grac Opštine Vučitrn, gde se iz bliza upoznat sa poljoprivrednim aktivnostima koje se odvijaju u ovim selima.

U selu Donja Brnica posetio je farmu porodice Milićević, koja obrađuje 51 hektar poljoprivrednog zemljišta, gde sa velikom posvećenošću obrađuju kulturu kukuruza, pšenice i krompira.

Dok, u selu Grace, zamenik ministra posetio je porodicu farmera Ristića, koji na svojoj zemlji od 8 hektara uzgaja kulturu krompira.

Ovom prilikom, zamenik ministra Radulović je, videći volju, rad i posvećenost vrednih poljoprivrednika da rade, rekao da je svaka investicija MPŠRR-a ima za cilj da podrži zaslužne poljoprivrednike.  

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30