REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Udvostručuju se subvencije za 2020. godinu

28.09.2020

Priština, 28. septembra 2020. - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja dobilo je zeleno svetlo od Vlade Republike Kosovo da udvostruči subvencije, u poređenju sa normama iz 2019. godine, za sve kulture-useve uključene u Program direktnih plaćanja za 2020. godinu .

“Ove godine platićemo dvostruke subvencije za sve useve uključene u Program direktnih plaćanja za 2020. godinu: za pšenicu, kukuruz, ječam, kvalitet mleka, grla za muzne krave i bivolice, ovce, koze, krmače, piliće, vinograde , vino, pčele, maline, riba, aromatičnih lekovitih biljaka-ALB-a i sve ostale useve i mere obuhvaćene u PDP2020”, najavio je ministar MPŠRR Besian Mustafa na sastanku Vlade Republike Kosovo održanom danas  (28 septembar 2020).

Dalje, ministar Mustafa je rekao da je ovaj korak preduzet kao mera za suočavanje sa izazovima sa kojima se suočavaa poljoprivredni sektor tokom pandemije COVID-19.
 
“Stoga, od prvog dana Vlade Hotija, kao sastavni deo upravljačkog programa vlade, u okviru Programa ekonomskog oporavka, predvideli udvostručavanje subvencija samo za 2020. Godinu”, rekao je ministar Mustafa, dodajući da udvostručenje subvencija, značajno će povećati fondove-sredstva da poljoprivrednici imaju na svojim računima da još više investiraju-ulažu u poljoprivredu.

Ovim udvostručavanjem u mlekarskoj industriji kvalitet će se platiti sa: 12 centi po litru ekstra klase, 8 centi prve klase i 4 centa  drug klase.

Sa po 140 evra platiće se po grlu muznih krava i bivolica, 30 evra za ovce i koze. Udvostručiće se subvencija i za kokoške nesilje, 1 evro za prepelice, 40 evra za svinje – krmače za reprodukciju, 100 evra za klanje stoke u licenciranim klanicama i 40 centi po kilogramu ribe. Pčelarstvo i malina ove godine biće subvencionisani sa po 30 evra po košnici i 16 centi za svaki kilogram maline.

Da bi se osiguravali da će ovi fondovi ići na pravo mesto, tako za pomoć poljoprivrednicima, ministar Mustafa je upozorio na pojačanu kontrolu i kontinuirani nadzor pre nego što se realizuju-izvrše isplate.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30