MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Svetska Banka preko 60 miliona evra za projekte u poljoprivredi i ruralni razvoj

15.01.2019

Priština, 15 januar 2019 – Svetska Banka će nastaviti da podržava projekte za poljoprivredu i razvoj na Kosovu sa fondom od preko 60 miliona evra. Ova podrška je najavljena tokom sastanka Ministra Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja Nenada Rikala sa predstavnicima Grupe Svetske Banke (SB), sa kojima je razgovarao o predstojećem Projektu za poljoprivredu i Ruralni Razvoj.

Tokom ovog sastanka, Minister  Rikalo i zvaničnici SB razmotrili su faze pripreme novog projekta, koji su već počeli i ovom prilikom su pokazali da će podrška u okviru ovog projekta biti zasnovana na tri glavna stuba: Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zagađenje poljoprivrednog zemljišta i investicije u poljoprivrednu sredinu. Takođe je istaknuto da će ovaj projekat biti realizovan u saradnji sa Ministarstvom Životne Sredine i Prostornog Planiranja.

Ministar Rikalo se zahvalio Svetskoj Banci na kontinuiranoj podršci poljoprivrednom sektoru, ocenjujući da je ova podrška donela vrlo konkretne i važne rezultate. Ovom prilikom upoznao ih je sa Programom za Poljoprivredu i Ruralni Razvoj 2019, kao i sa drugim razvojnim projektima ministarstva za razvoj poljoprivrednog sektora u zemlji.

S druge strane, zvaničnici Svetske Banke izrazili su spremnost da nastave da podržavaju poljoprivredni sektor, procenjujući dostignuća u ovom sektoru koji nude jednu od najboljih mogućnosti za zapošljavanje i ekonomski razvoj.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30