MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Produžava se do 29. aprila rok za podnošenje zahteva za subvencije

12.04.2024

Priština, 12. april 2024. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja odlučilo je da produži rok za podnošenje zahteva za direktna plaćanja/subvencije za poljoprivredne kulture za 2024. godinu do 29. aprila 2024. godine u 16 časova.

Ovo produženje roka za apliciranje radi se na zahteve poljoprivrednika i opštinskih direkcija za poljoprivredu, čime je omogućeno prijavljivanje svih poljoprivrednika koji još nisu se prijavili u okviru Programa direktnih plaćanja 2024.

Dok, procedure prijave i dokumentacija ostaju iste, a svi zainteresovani mogu pronaći detaljne informacije na sajtu MPŠRR-a

https://www.mbpzhr-ks.net/sq/subvencione i na sajtu AZhB-a , https://azhb-rks.net/sq/subvencione, kao i u opštinskim direkcijama za poljoprivredu.  

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30