MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Obeležava se 21. Mart Međunarodni dan šuma

21.03.2023

Priština, 21. mart 2023. - Pod motom „Zdrave šume za zdrave ljude“ danas je u Prištinskom parku Grmija obeležen Međunarodni dan šuma. Događaj je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja u saradnji sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija – FAO i uz podršku Kancelarije EU-a i Ambasade Švedske na Kosovu.  

Na ovoj svečanoj ceremoniji učestvovali su predstavnici Vlade, poslanici Skupštine Kosova, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Agencije za šumarstvo Kosova, Kancelarije EU-a na Kosovu, Švedske ambasade na Kosovu, koordinator UN-a za razvoj, tim Programa za šumarstvo koji sprovodi FAO, predstavnici Opštine Priština, kao i partneri i druge zainteresovane strane.

Predstavnici ovih institucija prvo su se sastali na izvora parka Germija, gde su održali govor o značaju zaštite šuma i njihovoj ulozi u zdravlju ljudi i životne sredine Kosova.

Fitore Pacoli, poslanik Skupštine Kosova, u svom govoru je govorila o radu skupštine na unapređenju zakonskog okvira u oblasti šumarstva, gde je, između ostalog, dodala da je „jedan od nalaza, u Zakonu o šumama, bilo “mešanje ovlašćenja” između lokalnog nivoa, ministarstava i organa vlasti koji se bave ovim sektorom. A sada sa novim zakonom imamo odgovoran i nadležan organ za šume“, rekla je ovom prilikom gđa. Pacolli.

S druge strane, zamenik Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Lazar Radulović je, nakon predstavljanja istorije Dana šuma, ocenio značaj gazdovanja šumama. „Šume su sastavni deo održivog globalnog razvoja. Prema podacima Svetske banke, postojanje više od 1,6 milijardi stanovnika na planeti direktno ili indirektno zavisi od šuma“, dodao je zamenik ministar Radulović.

U međuvremenu, Jonas Vesterlund, ambasador Švedske na Kosovu govorio je o značaju kosovskih šuma za privredu zemlje, kao io podršci Švedske i Kancelarije EU-a na Kosovu za sektor šumarstva kroz program koji je implementiran od FAO „Podrška za osnaživanje održivog i višenamenskog upravljanja šumama za poboljšanje života na selu i rešavanje klimatskih promena na Kosovu“.

Tokom ove manifestacije, učesnici su slušali motivacione prezentacije na temu „Kritička uloga šuma u promociji ljudskog zdravlja i društvenog blagostanja“ autora Dauta Demakua, Behare Bajraktarija, kao i poznatog fotografa Ariana Mavriqija, koji nakon svojih govora povodom obeležavanja ovog događaja, nastavili su vožnju biciklom šumskim stazama Germije.

Ističemo da su Međunarodni dan šuma proglasile UN i svake godine 21. mart FAO obeležava na globalnom nivou, kao priliku za promovisanje prijateljskih aktivnosti, kao i prakse održivog upravljanja šumama.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30