MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Obećana je dalja podrška za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

25.04.2017

Priština, 25. april 2017. –Saradnja između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja i međunarodnih donatora je doprinela  da poljoprivreda na Kosovu obeleži kontinuirani  napredak. Tako je danas rečeno na konferenciji " Održivo partnerstvo za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj na Kosovu 2017. godine", organizovanoj od  strane MPŠRR-a na kojoj su učesnici bili predstavnici raznih međunarodnih institucija koje podržavaju poljoprivredni sektor na Kosovu. Ovoj konferenciji je prisustvovao i predsednik Skupštine, Kadri Veseli. Na konferenciji je razgovarano o projektima i mogućnostima za buduće investicije u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Memli Krasniqi je izrazio zahvalnost na iskrenoj i konstruktivnoj saradnji tokom ovih godina, a posebno na veoma dragocenom  doprinosu međunarodnih institucija u razvoju poljoprivrednog sektora na Kosovu. "Vaša pomoć i podrška je snažno uticala da mi oporavimo veliku štetu od rata i postignemo razvoj sektora do stanja u kome je danas, uz još veće ciljeve za budućnost", rekao je ministar Krasniqi. Ilustrovanjem dodeljenog budžeta tokom godina za poljoprivredni sektor, ministar Krasniqi je istakao postignuti napredak tokom godina, gde je od 6,3 miliona evra budžeta izdvojenog u 2007. godini za MPŠRR, ovogodišnji Vladin budžet za ovaj sektor dostigao iznos od 57,6 miliona Evra. Ministar je dodao da su uz podršku MPŠRR-a pridodate hiljade površina sa voćem i povrćem, i otvorene su stotine farmi sa različitim poljoprivrednim aktivnostima.

Takođe, Ministar Krasniqi je kao jedan od ciljeva Ministarstva predstavio cilj za povećanje budžeta,  transparentnosti kao i velikih projekata kao što su poljoprivredno osiguranje i investicije u sistemima za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta.

Predsednik Skupštine Republike Kosovo, Kadri Veseli je rekao da su naši partneri još od perioda tranzicije naše zemlje dali kontinuirani doprinos različitim demokratskim i razvojnim procesima na Kosovu, uključujući i našu poljoprivredu. "Poljoprivreda je jedna od oblasti od koje zavisi budućnost privrede naše zemlje. Poruka ove konferencije je da privreda, a u ovom kontekstu i poljoprivreda, moraju biti najvažnije pitanje naše politike". Prema njegovim rečima, Kosovo sprovođenjem pravila slobodne tržišne privrede mora da poveća kvalitet proizvoda i orijentaciju ka izvozu.

Na ovoj konferenciji, EU, USAID, Svetska banka, GIZ i druge organizacije i međunarodne institucije na Kosovu predstavili su projekte kojima su podržali poljoprivredni sektor na Kosovu. Oni su obećali nastavak višedimenzionalne podrške.

 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30