MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Obećana dalja podrška Svetske banke

01.12.2017

Priština, 1. decembar 2017. god. – Na sastanku održanom danas između Zamenika ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Isni Kilaj i delegacije Svetske banke na Kosovu, odnosno Projekta za sigurnost voda i zaštitu kanalizacije (VSCP), visoko je ocenjena dosadašnja podrška koja je ostvarena putem sredstava Svetske banke na Kosovu i o fokusu podrške u narednim godinama.

Zamenik ministra Kilaj govorio je o dostignućima i izazovima u poljoprivredi na Kosovu, ocenjujući ga kao jedan od sektora koji je uticao i još više može uticati na zapošljavanje i ekonomski razvoj. Prioritetno, dodao je Zamenik ministra, nastaviće se sa radom na realizaciji studije izvodljivosti za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta na Kosovu, a zatim izradi i sprovođenju projekta koji bi obezbedio dovoljno vode za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta.

Sa druge strane, rukovodilac tima Svetske banke za VSCP, Pieter Waalewijn sa saradnicima izrazili su svoju spremnost da nastave da podržavaju sektor i posebno investiraju u proširenje sistema za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, imajući u vidu uticaj koji će imati na proizvodnju, kao i stvaranje novih radnih mesta.


 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30