MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

MPŠRR zatvara sezonu lova za period 2018-2019

04.02.2019

Priština, 04 februar 2019   – Ministar  Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, donela odluku  da zatvori sezonu lova za period 2018. - 2019. godine. Sezona lova za sve vrste divljih životinja na celoj teritoriji Republike Kosova biće zatvorena 8. februara ove godine.

Zatvaranje lovne sezone obavljeno je na zahtev Departamenta Šumarstva  MPŠRR-a, koji procenjuje da postoji smanjenje divljih životinja, sve ovo kao rezultat ilegalnog lova, degradacije prirodnih habitata-staništa, posebno šuma, nepovoljnih klimatskih uslova i zbog neefikasnog upravljanja divljom faunom.

Ovu odluku  obavezuje se  da sprovedu Kosovska Agencija Šuma, Kosovska Lovačka Federacija, Menadžment Zajedničkih  Lovišta, Agenciju za Hranu i Veterinu i Opštinske Direkcije za Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni Razvoj.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30