REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja razgovara-zalaže se za interese mlekarskog sektora

04.09.2020

Priština, 4. septembra 2020. - Šef kabineta ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Petrit Abdullahu tokom dana primio je na sastanku šefa kabineta Ministarstva trgovine i industrije Alberta Maxhunija i šefa divizije za Javnog zdrastva u okviru AHV-a, Flamur Kadriu, gde su razgovarali o problemima sa kojima se suočava sektor mleka u našoj zemlji.

Tokom današnjeg sastanka razgovarano je upravo o problemima sa kojima se suočavaju proizvođači, prerađivači i sakupljači mleka, gde je šef kabineta MPŠRR-a tražio od šefa kabineta MTI da zahtev u vezi sa podelom proizvoda biljnog i životinjskog porekla da počne da se primeni zajedno sa inspektorima Ministarstva trgovine i industrije na lokalnim prodavnicama - marketima.

Takođe, g. Abdullahu je izrazio spremnost za saradnju, gde će tokom inspekcije na lokalnim marketima i u sektorima u kojima su koncentrisani ovi proizvodi da bude prisutan i  lično kao predstavnik interesa lokalnih farmera i agro prerađivača

Na održanom sastanku je razgovarano i o drugom zahtevu podnet od šefa kabineta MPŠRR-a  da  se  obezbedi  pravni  proctor  i  mogućnosti  da  neki  od  mlečnih  proizvoda, od  lokalnih  proizvođača, sa  rokom  trajanja  da se  uzmu  kao državne  rezerve  od Ministarstva trgovine i industrije.

MPŠRR će se kontinuirano razgovarati - zalagati za sve sektore povezane sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja i nastaviće da se angažuje maksimalno da bude što bliže našim poljoprivrednicima, u vreme kada su njihove poljoprivredne aktivnosti otežane.
    
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30