MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministarstvo poljoprivrede otvara period aplikaciranja za subvencije sa fondom od 25 miliona evra

30.05.2019

Priština, 30. maj 2019. - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja je danas otvorila fazu apliciranja  za direktna plaćanja / subvencije za neke culture-useve i poljoprivredne aktivnosti.

Za sektore koji će biti podržani kroz Program direktnih plaćanja 2019, MPŠRR je izdvojila budžet od 25 miliona evra, a rok za apliciranje-prijavu za ovaj program počinje od danas i završava 30. juna 2019. godine.

Ministarstvo poljoprivrede, u ovogodišnjem programu predviđa subvencije za površine sejane sa pšenicom, semena pšenice, ječam, raž, ovas-zob, kukuruz, suncokreta, postojeće vinograde, za zvanično proizvedeno i deklarisano vino, za postojeće voćnjake, za isporučenu količinu / prodatog voća malina, za proizvodnju sadnog materijala drvnih voća i vinove loze na vegetativnim podslojevima, za površine sejanim sa povrćem, za organsku poljoprivredu, za krave i bivolice muzare, za ovce, koze, pčele, za kokoške nesilje za prepelice, za svinje u reprodukciji, za premiju poljoprivrednog osiguranja za kulturu maline, za količinu isporučenu / prodatog  duvana.

Za više informacija o procedurama za podnošenje zahteva za direktna plaćanja, procene kriterijuma farmer  mogu biti detaljno opisani na veb stranici ministarstva i Agenciji za razvoj poljoprivrede.

 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31