MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministarstvo poljoprivrede nastavlja sa drugom isplatom subvencija poljoprivrednicima

31.03.2021

Priština, 31 marta 2021

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja nastavilo je izvršenje druge isplate za sve korisnike subvencija u okviru Programa direktnih plaćanja za 2020. godinu. Uzimajući u obzir kašnjenja prouzrokovana ovim isplatama, ministar MPŠRR-a, Faton Peci po prijemu ovog mandata je zatražio da pojača obradu svih direktnih plaćanja korisnicima programa od prošle godine.

Ministar Peci naglasio je da će jedan od prioriteta u njegovim politikama biti pružanje blagovremene podrške poljoprivrednicima. Takođe, ministar je obećao da će se zalagati da bude veoma blizu  poljoprivrednicima, kako bi njihove poljoprivredne aktivnosti ojačale i razvijale se uz podršku ministarstva.

Pored toga, Peci obećava da će efikasnost rada i transparentnost biti među glavnim ciljevima
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31