MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministarstvo poljoprivrede investira u sistem za navodnjavanje u Mališevu

12.07.2019

Priština, 12. jul 2019. - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja će investirati u obnovu i proširenje sistema za navodnjavanje u opštini Mališevo, kako bi se povećali prinosi u poljoprivrednoj proizvodnji i smanjile moguće štete uzrokovane visokim temperaturama i sušom.

Za realizaciju ovog projekta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja je potpisalo Memorandum saradnje za implementaciju projekta za izgradnju kanala za navodnjavanje u selu Banje u opštini Mališevo.

Ministarka MPŠRR Dijana Živić rekla je da je ministarstvo uspelo da izgradi kanale za navodnjavanje i proširi mnoge postojeće sisteme u svim opštinama na Kosovu i da će se ove investicije  nastaviti u kontinuitetu i u narednim godinama.

"Uključivanje novih površina pod navodnjavanjem je prioritet za ministarstvo, a investicije za regulaciju sistema za navodnjavanje će se nastaviti i u budućnosti", rekla je Živić.

Ragip Begaj, predsednik opštine Mališevo, ocenio je ovaj projekat uspešnim, rekavši da su takve investicije neophodne za razvoj poljoprivrede u ovoj opštini.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31