MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministarka Živić na sastanku sa Mariom Suokko

15.07.2019

Priština, 15. Jul. 2019. -  Ministarka poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Dijana Živić ugostila je danas Mariu Suokko glavnu predstavnicu UNDP-a za Kosovo. Na sastanku se razgovaralo o daljim planovima i aspektima saradnje kao i njenom unapređenju u budućnosti.

Ministarka Živić je govorila o investicijama MPŠRR-a koje će se ove godine realizovati u okviru Programa za poljoprivredu i ruralni razvoj, posetama poljoprivrednicima na terenu, ženama poljoprivrednicama i planovima za unapređenje sektora poljoprivrede.

Između ostalog, ministarka Živić istakla je važnost međusobne saradnje u cilju pružanja podrške ženama poljoprivrednicama, posebno iz ruralnih područja.

“Pružanje podrške zenama na selu je važan korak ka njihovoj samostalnosti i podizaju kvaliteta njihovog života, neophodna im je pomoć da sertifikuju svoju proizvodnju, brendiraju proizvode i marketinški se osnaže da bi samim tim osnažile poljoprivredu u celini i poboljšale svoj ekonomski položaj” rekla je ministarka.

Glavna predstavnica Programa za razvoj Ujedinjenih nacija, Maria Suokko, istakla je važnost pružanja podrške ženama u poljoprivrednom sektoru i dodala da će  nastaviti da podržava ovaj sektor u podizanju kapaciteta.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31