MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar se sastao sa rukovodećim menadžmentom MPŠRR-ja

13.09.2017

Priština, 13. septembar 2017 -  Ministar Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog razvoja, Nenad Rikalo održao je danas uvodni sastanak sa Stalnim Sekretarom Ministarstva ,Kaplanom Halimi, šefom Agencije za razvoj poljoprivrede Elhami Hajdari i Predstavnikom Kosovske agencije za šume, Ahmet Zejnulahu, kao i sa direktorima Departamana Ministarstva.
 
Tokom ovog satanka, ministar Rikalo je  civilnoj službi predstavio svoju incijativu za saradnju, koja se uvek fokusira na razvoj poljoprivrede i poljoprivrednika kao glavnog korisnika.  
 
Ovom prilikom, Ministar Rikalo je naglasio da će pružiti svoju podršku implementaciji programa podrške poljoprivrednicima, kao što su direktna plaćanja i investicioni grandovi, u skladu sa strateškim dokumentima koji su već dostupni ministarstvu .
 
Uveren je da će svojim angažovanjem i saradnicima dati novi impuls razvoju poljoprivrede, čime će doprineti postizanju najboljih rezultata u poljoprivredi kao jednom od najvažnih sektora za ekonomski razvoj.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30