REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Mustafa pozdravio je lansiranje-pokretanje platforme AgroSoft

05.10.2020

Priština, 5. oktobra 2020. – Preko jednog virtuelnog  sastanka  danas  je  lansirana  AgroSoft  platforma,  između  kojih  će  da  se pomognu  finansijske  institucije u  najtačnijm analizama tokom finansiranja poljoprivrede.

Ministar  poljoprivrede,  šumarstva  i  ruralnog  razvoja  Besian  Mustafa  pozdravio  je lansiranje   platforme  AgroSoft,  koju  je  ocenio  kao  korak  napred,  ka  ekspediciji  procedura za kreditiranje agrobiznisa.

Ministar  Mustafa  je,  između  ostalog, govorio o izazovima koje je imao, kao Ministarstvo, tako i poljoprivreda  kao sektor  od posebnog značaja  za  ekonomiju Republike Kosovo. Poseban fokus, ministar Mustafa je odlučio o izazovima poljoprivrednika  izazvanim  pandemijom  Covid 19,  na  šta  je  vlada  Hotija  odgovorila Programom ekonomskog oporavka.

Između  ostalog,  ministar  Mustafa  je  govorio  o  Master  planu  za  navodnjavanje poljoprivrednog  zemljišta,  projektu  koji  je  pomogla  Svetska  banka,  a  koji  bi  u  sistem za  navodnjavanje  trebalo  da  uključi  90  hiljada  hektara  poljoprivrednog  zemljišta.

Lansiranje   platforme   AgroSoft   održano   je   putem   virtuelnog   sastanka   između  Ministarstva   poljoprivrede,   šumarstva   i   ruralnog   razvoja   u   saradnji   sa   Kosovskim  fondom   za   kreditne   garancije  (KFKG)   i   udruženje  banaka  Kosova.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30