MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Faton Peci u poseti poljoprivrednicima i stočarima

15.06.2021

Priština, 15. juna 2021. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Faton Peci, kako bi izbliza video napredak poljoprivrednih i stočarskih aktivnosti, posetio je poljoprivrednu zadrugu “Krusha” u Velikoj Kruši, kao i poljoprivrednike i uzgajivače opštine Prizrena i Orahovca.

Ministar Peci tokom terenske posete je primetio kako stočari, poljoprivrednici i brojnih vinogradari kvalitetni lideri na lokalnom i međunarodnom tržištu, uprkos nedostatku institucionalne podrške i brojnim odstupanjima sa grantovima i subvencijama u ovim oblastima.

On takođe je bio blisko upoznat sa svim izazovima i problemima sa kojima se suočavaju proizvođači i prerađivači u ovoj oblasti, koji će imati podršku Ministarstva poljoprivrede  tokom ovog mandata, sa ciljem  kako bi kroz   finansijsku podržšku njihove poljoprivredne i stočarske aktivnosti da se razvijaju i unapređuju svakim danom  i više.

Ministar Peci je takođe obavestio da će biti maksimalno angažovan na pravilnoj izradi sektorskih politika koje olakšavaju poljoprivredne aktivnosti i podstiču pronalaženje novih tržišta ka ekonomskom napretku poljoprivrednog sektora.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30