MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Faton Peci posetio je oštećene od padavina grada-tuče

03.07.2021

Priština, 03. jula 2021. - Ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci posetio je danas tokom dana sela Vidimrić, Čabar i Kuštovo u opštini Mitrovica i Zubin Potok.

Zajedno sa direktorom poljoprivrede u opštini Mitrovica g. Ekrem Sadiku, ministar Faton Peci posetio je poljoprivrednike u ovom kraju koji su pretrpeli značajnu štetu od zadnjih padavina  tuče-grada.

Tokom ove posete, ministar Faton Peci obavestio je farmere i uzgajivače sa ovog područja da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja je u procesu izrade održivih politika i preduzimanja preventivnih mera od  takvih  šteta.

Počevši od ovog, MPŠRR se zalaže da u bliskoj budućnosti omogući da poljoprivredno osiguranje da obuhvata-pokrije većinu poljoprivrednih kultura-useva.

Ministar Faton Peci obavestio je prisutne da je na  sledećem sastanku Vlade inicirao kao tačku dnevnog reda,  naknadu štete za poljoprivredne useve u iznosu od 1,3 miliona evra.

 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30