REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Master Plan navodnjavanja poljoprivrednih zemljišta Kosova

19.01.2021

U okviru Projekta za poljoprivredu i ruralni razvoj - ARDP koji se sprovodi sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, pripremljena je strategija razvoja sektora navodnjavanja.

U okviru ove studije napravljene su detaljne analize i procene potencijala vodnih resursa i poljoprivrednog zemljišta koje naša zemlja ima da se koristi u poljoprivrednom sektoru, čime je finalizovana strategija koju danas nazivamo Master planom navodnjavanja i Okvir investicija za sektor navodnjavanja na Kosovu.

Master plan daje nam realnu sliku o tome koliko vode imamo i koliko poljoprivrednog zemljišta možemo navodnjavati ako koristimo puni kapacitet vode za navodnjavanje. Takođe MP odražava prioritetne projekte na kojima će biti potrebno raditi, uključujući nove investicije i one za rehabilitaciju postojećih šema navodnjavanja.

Master plan tačno prikazuje koliko je površina su pod postojećim sistemima za navodnjavanje, a i koliko će novih površina će imati pristup navodnjavanju kada se ova strategija realizuje u potpunosti.

KOSOVO IRRIGATION MASTER PLAN - KIMP
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31