REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Vesti

Ministar Mustafa u blizini-pored prištinskih farmera 2020-04-19 Priština, 19. aprila 2020. - Poljoprivrednici Opštine Priština nastavljaju sa poljoprivrednim aktivnostima u ovo vreme, zahvaljujući merama koje je preduzelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, što je olakšalo cirkulaciju radova u ovom sektoru. više
MPŠRR stvara prilike za cirkulaciju našim poljoprivrednicima 2020-04-14 Priština, 14. aprila 2020. - Na zahtev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja i pune koordinacije radi stvaranja mogućnosti radova za poljoprivrednike, koji su sada na vrhuncu svog rada na terenu, primenjivaće se mere ublažavanja, samo i jedino za poljoprivrednike: više
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31