MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Vesti

MPŠRR ulaže u proširenje sistema navodnjavanja u opštini Prizren 2017-10-20 Priština, 19. oktobar 2017. godine - Ministarstvo poljoprivrede je i ove godine nastavila sa ulaganjima za rehabilitaciju i proširenje sistema za navodnjavanje, sa ciljem povećanja prinosa u poljoprivrednoj proizvodnji i smanjenja mogućih oštećenja koja mogu biti prouzrokovana od visokih temperatura i suše. više
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30