MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Vesti

Održava se Informativni dan za poziv za predloge za Konkurentni fond 2024-06-04 Priština, 4. jun 2024. - Danas je u Prištini održan Informativni dan o pozivu za predloge za Konkurentni fond zasnovan u zajednici. Svrha sastanka je bila da se potencijalnim aplikantima pruži prilika da razgovaraju o zahtevima u okviru ovog Poziva i da iskoriste priliku da dostave pitanja i druge detalje u vezi sa prioritetnim oblastima, kriterijumi i procedure apliciranja i... više
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30