REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Vesti

Ratifikovan je sporazum od 20,2 miliona. evra između MPŠRR- a i nemačkog GIZ-a 2023-11-23 Priština, 23. novembar - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci je na današnjoj održanoj sednici parlamenta predstavio Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosovo i Deutsche Gesellschaft fur Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, za projekat ,,Podrška za održi razvoj sektora poljoprivrede u ruralnim područjima kroz diversifikaciju aktivnosti“. Kroz ovaj... više
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30