MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Konkursi

JAVNO OBAVEŠTENJE Za finansijsku podršku za organizacije i udruženja proizvođača i prerađivača poljoprivrednih i agro-prehrambenih proizvoda 16.09.2016REKRUTIRANJE
I. Naziv radnog mesta: Službenik za usvajanje projekata - 2 (dve) pozicije
II. Naziv radnog mesta: Službenik za direktna plaćanja - 3 (tri) pozicije
III. Naziv radnog mesta: Službenik za ovlašćenje isplata - 1 (jedna) pozicija
IV. Naziv radnog mesta: Pravni službenik - 1 (jedna) pozicija
22.04.2016
JAVNO OBAVEŠTENJE Za finansijsku podršku za organizacije i udruženja proizvođača i prerađivača poljoprivrednih i agro-prehrambenih proizvoda 20.04.2016Obaveštenje
Visoko Pravni Sluzbenik
07.04.2016
OBAVEŠTENJE
Nakon okoncanja procedure zaposljavanja u skladu sa Zakonom Br. 03/L – 149 za CSK, Pravilnika br. 02/2010 za procedure zapošljavanja u CSK, za objavljeni konkurs dana 25.12.2015, obavestavamo vas sa rezultatima uspesnih kandidata:
1. Visoki sluzbenik za fitopatologiju IPK – Pec, Ref. 08/2015
2. Visoki sluzbenik za agro-hemiju, IPK Pec, Ref. 04/2015
3. Visoki sluzbenik za pesticide, IPK Pec, Ref. 09/2015
4. Visoki sluzbenik za poljoprivredne kulture, IPK Pec, Ref. 10/2015
5. Visoki sluzbenik za vocarstvo, IPK Pec, Ref. 05/2015
6. Visoki sluzbenik za socialne i agro-ekonomske analize – Pristina, Ref. DEAPS 02/2015
7. Sluzbenik personela - Pristina, Ref. DFOS 03/2015
01.03.2016
KONKURS
Naziv pozicije: Visoki službenik za koordinaciju i izveštavanje
10.02.2016
POZIV ZA APLICIRANJE Za direktna plaćanja za mleko/litar po kategoriji kvaliteta i prijavljena klanja stoke za cetvrte tromesečje (TM4) 201519.01.2016
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31