REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Konkursi

OBRAZAC APLICIRANJA ZA SERTIFIKOVANJE SAVETNIKA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ28.12.2015KONKURS
Za popunjavanje radnih mesta
Naziv pozicije: Visoki pravni službenik
Naziv pozicije: Visoki službenik za socijalne i agroekonomske analize
Naziv pozicije: Službenik za osoblje
24.12.2015
KONKURS Za popunjavanje radnih mesta
Naziv pozicije: Visoki službenik za agro-hemiju
Naziv pozicije: Visoki službenik za voćarstvo
Naziv pozicije: Visoki službenik za direktnu podršku
Naziv pozicije: Službenik za šumske politike
Naziv pozicije: Visoki službenik za fitopatologiju
Naziv pozicije: Visoki službenik za pesticide
Naziv pozicije: Visoki službenik za poljoprivredne kulture
24.12.2015
OBIJAVLJUJE KONKURS - I. Naziv radnog mesta: Tehnički inspektor, dva (2) radna mesta Organizativna jedinica: Agencija za razvoj poljoprivrede
II. Naziv radnog mesta: Službenik za direktna plaćanja, tri (3) radna mesta
05.08.2015
JAVNO OBAVEŠTENJE
Za finansijsku podršku za organizacije i udruženja proizvođača i prerađivača poljoprivrednih i agro-prehrambenih proizvoda
30.07.2015
OBAVEŠTAVA PRODUŽAVANJE PRIJEMNOG ROKA APLIKACIJA (PRIJAVA)
Rok prijema aplikacija (prijava) produžava se za selam (7 ) kalendarskih dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja i biće otvoren do 27.04.2015
21.04.2015
JAVNO OBAVEŠTENJE - Za finansijsku podršku za organizacije i udruženja proizvođača i prerađivača poljoprivrednih i agro-prehrambenih proizvoda20.03.2015
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31