MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Administrativne Uredbe

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPSRR) - BR.18/2019 O POSEBNOM PROGRAMU SOCIO-EKONOMSKA INTEGRACIJA ZA MALE FARME ZA 2019. GODINU19.09.2019ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 17/2019 O DIREKTNIM ISPLATAMA U POLJOPRIVREDI ZA 2019. GODINU07.08.2019ADMINISTRATIVNO UPUTSVO (MPSRR) BR. 15/2019 ZA IZMENJU I DOPUNU ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA BR.15/2006 O STANDARDIMA I USLOVIMA ZA DOZVOLU-LICENCU PRERADIVACA DRVNIH PROIZVODA17.07.2019ADMINISTRATIVNO UPUTSVO (MPSRR) BR. 14/2019 ZA IZMENJU I DOPUNU ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA BR.23/2008 O ODREDIVANJU KRITERIJUMA I POSTUPAKA ZA DODELU DOZVOLA ZA IZVODENJE RADOVA U SUME I SUMSKIM ZEMLJISTIMA17.07.2019ADMINISTRATIVNO UPUTSVO (MPSRR) BR. 13/2019 ZA IZMENJU I DOPUNU ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA BR.03/2008 O ODREDIVANJU KRITERIJUMA I POSTUPAKA ZA DODELU DOZVOLA ZA IZVODENJE RADOVA U SUME I SUMSKIM ZEMLJISTIMA17.07.2019ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPSRR) - BR.19/2019 O MERAMA I KRITERIJUMIMA PODRSKE RURALNOG RAZVOJA ZA 201910.07.2019ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR.09/2019 O ZAHTEVIMA HIGIJENE HRANE ZA ŽIVOTINJE19.02.2019ODLUKA - Ovom Odlukom ukida se Administrativno Uputstvo MA-BR.02/2007 sa Protokolnim Brojem 533 od dt.13.02.2007 O izmeni i dopuni Administrativnog Uputstva MA Br. 07/200508.02.2019ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 10/2019 O RADU KOMISIJE ZA PROCENU VETERINARSKIH MEDICINSKIH PROIZVODA04.02.2019ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 11/2019 O ODREĐIVANJU USLOVA ZA LICENCIRANJE POSLOVNIH SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST UVOZA I DISTRIBUCIJE VETERINARSKE MEDICINSKE OPREME I PROIZVODA04.02.2019ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR.12/2019 O DOZVOLI ZA MARKETING I FARMAKOVIGILENCIJI VETERINARSKO MEDICINSKIH PROIZVODA PLASIRANIH NA KOSOVU04.02.2019ADMINISTRATIVNO UPUTSVO (MPŠRR) - BR.08/2019 O PRVAILIMA I METODAMA PROIZVODNJE ORGANSKI PRERAĐENIH PROIZVODA18.01.2019ADMINISTRATIVNO UPUTSVO (MPŠRR) - BR.07/2019 O ODREĐIVANJU LOGOA ORGANSKE PROIZVODNJE I SPECIFIČNIH ZAHTEVA ZA ETIKETIRANJE18.01.2019ADMINISTRATIVNO UPUTSVO (MPŠRR) - BR.06/2019 O KRITERIJUMIMA, STANDARIMA I USLOVIMA UVOZA ORGANSKIH PROIZVODA NA KOSOVU18.01.2019ADMINISTRATIVNO UPUTSVO (MPŠRR) - BR.05/2019 ZA PROIZVODNJU ORGANSKE AKVAKULTURE18.01.2019ADMINISTRATIVNO UPUTSVO (MPŠRR) - BR.04/2019 ZA STOČARSKU PROIZVODNU I ORGANSKU HRANU ZA ŽIVOTINJE18.01.2019ADMINISTRATIVNO UPUTSVO (MPŠRR) - BR.03/2019 O ODREĐIVANJU PRAVILA ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU18.01.2019ADMINISTRATIVNO UPUTSVO (MPŠRR) - BR.02/2019 O KONTROLNOM SISTEMU, KONTROLNOM AUTORITETU, KONTROLNIM TELIMA I PRAVILA ZA NJIHOVO SPROVOĐENJE NA ORGRANSKU PROIZVODNJU18.01.2019ADMINISTRATIVNO UPUTSVO (MPŠRR) - BR.01/2019 O DUŽNOSTIMA, ODGOVORNOSTIMA, I SASTAVU KOMISIJE ZA ORGANSKU POLJOPRIVREDU18.01.2019
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31