MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Administrativne Uredbe

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠSR) - BR.19/2018 ZA IZMENU I DOPUNU ADMINISTRATIVNOG UPUSTVA (MPŠSR) -BR.09/2018 ZA IMPLEMENTACIJU POSEBNOG PROGRAMA "RURALNE ZONE MANJE RAZVIJENE" - PODIZANJE VEŠTINA KONKURENTNOSTI U SEKTORU POLJOPRIVREDE I UKLLJUČIVANJE ZAJEDNICE U RURALNOM RAZVOJU U REGIONU SEVERNE MITROVICE, KAO I MERE INVESTICIJA U RURALNU INFRASTRUKTURU IZMENJEN I POPUNJEN SA ADMINISTRATIVNIM UPUTSTVOM (MPŠSR) - BR.15/201811.12.2018ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠSR) - BR.18/2018 ZA IZMENU I DOPUNU ADMINISTRATIVNOG UPUSTVA (MPŠSR) - BR. 05/2018 O MERIMA I KRITERIJAMA ZA PODRŠKU RURALNOG RAZVOJA ZA GODINU 2018. IZMENJENA I DOPUNJENA SA ADMINISTRATIVNIM UPUSTVOM (MPŠSR) - BR. 17/201811.12.2018ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO(MPŠSR) - BR.17 / 2018 IZMENU I DOPUNU ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MPŠRR) - BR.05/2018 O MERAMA I KRITERIJAMA ZA PODRŠKU RURALNOM RAZVOJU ZA GODINU 201822.10.2018ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 16/2018 O IZMENI I DOPUNI ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MPŠRR) - BR.09/2018 O SPROVOĐENJU POSEBNOG PROGRAMA “MANJE RAZVIJENA RURALNA PODRUČJA” - PODIZANJE KONKURENTSKIH SPOSOBNOSTI U SEKTORU POLJOPRIVREDE I UKLJUČIVANJE ZAJEDNICE U RURALNI RAZVOJ U REGIONU SEVERNE MITROVICE I MERE ZA INVESTICIJE U RURALNU INFRASTRUKTURU, POPUNJEN I IZMENJEN SA ADMINISTRATIVNIM UPUTSTVOM (MPŠRR) - BR.15 / 201822.10.2018 ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 15/2018 O IZMENI I DOPUNI ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MPSŠRR) - BR.09/2018 O SPROVOĐENJU POSEBNOG PROGRAMA "MANJE RAZVIJENA RURALNA PODRUCJA" - PODIZANJE KONKURENTSKIH SPOSOBNOSTI U SEKTORU POLJOPRIVREDE I UKLJUČIVANJE ZAJEDNICE U RURALNI RAZVOJ U REGIONU SEVERNE MITROVICE I MERE ZA INVESTICIJE U RURALNU INFRASTRUKTURU23.08.2018ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) – BR. 11/2018 O KVALITETU, STANDARDIMA, USLOVIMA UVOZA MEDA, MATIČNI MLEČ I DRUGE PROIZVODE APIKULTURE15.08.2018ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 12/2018 O PROPISIVANJU USLOVA ZA JAVNO ZDRAVLJE I ZDRAVLJE ŽIVOTINJA I USLOVA ZA SERTIFIKACIJU UVOZA PROIZVODA RIBARSTVA, ŽIVIH ŠKOLJKI, BODLJOKOŽACA, PLAŠTAŠA I MORSKIH PUŽEVA NAMENJENIH ZA ISHRANU LJUDI15.08.2018ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 14/2018 O IZMENI I DOPUNI ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MPŠRR) - BR.06 / 2017 O POSEBNIM USLOVIMA EVIDENTIRANJA, KONTROLE I OZNAČAVANJE BRAŠNA, KOJI SE STAVLJA U SLOBODAN PROMET NA TRŽIŠTU REPUBLIKE KOSOVO15.08.2018ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) BR. 13/2018 O IZMENAMA I DOPUNAMA ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MPŠRR) - BR.03/18 O DIREKTNIM PLAĆANJIMA U POLJOPRIVREDI ZA 2018. GODINU25.07.2018ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR.09/2018 O SPROVOÐENJU POSEBNOG PROGRAMA "MANJE RAZVIJENA RURALNA PODRUČJA" - PODIZANJE KONKURENTSKIH SPOSOBNOSTI U SEKTORU POLJOPRIVREDE I UKLJUČIVANJE ZAJEDNICE U RURALNI RAZVOJ U REGIONU SEVERNE MJTROVICE I MERE ZA INVESTICIJE U RURALNU INFRASTRUKTURU25.05.2018ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) BR.05/2018 O MERAMA I KRITERIJUMIMA PODRŠKE RURALNOG RAZVOJA ZA 2018. GODINU10.04.2018ADMINISTRATIVNO UPUSTVO (MPŠRR) - BR.04/2018 O ZAHTEVIMA SLEDIVOSTI ZA HRANU ŽIVOTINJSKOG POREKLA10.04.2018ADMINISTRATIVNO UPUSTFO (MPŠRR) - BR. 06/2018 O IZMENAMA I DOPUNAMA ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MPŠRR) – BR. 06/2016 O FARMAKOLOŠKI AKTIVNIH SUPSTANCI I NJIHOA KALSIFIKACIJA ŠTO SE TIČE MAKSIMALNE KONCENTRACIJE RESIDUA U NAMIRNICAMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA10.04.2018ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) BR. 03/2018 O DIREKTNIM ISPLATAMA U POLJOPRIVREDI ZA 2018. GODINU09.03.2018ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR.02/2018 ZA IDENTIFIKACIJU I REGISTRACIJU KUĆNIH LJUBIMACA05.03.2018ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR.01/2018 OFINANSIJSKU NADOKNADU ZA VETERINARKE USLUGE NA TERENU23.02.2018
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30