MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Administrativne Uredbe

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPSRR)- BR. 13/2015 O radnim usluvima i procedurama savetodavnih usluga za pravna lica koja prozaju savetodavne usluge u poljoprivredi i ruralnom razvoju 10.11.2015ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPSRR)- BR. 10/2015 O sprovodenju radnih metoda izvrsitelja savetodavnih usluga za poljoprevredu i ruralni razvoj 10.11.2015ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPSRR)- BR. 07/2015 O obliku, sadzaju i proceduarama polaganja strucnog ispita i uverenja za savetnike za poljoprivredu i ruralni razvoj 10.11.2015ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPSRR)- BR. 12/2015 O obliku i sadrzaju godisnjeg plana za obuke za savetinke za poljoprivredu i ruralni razvoj 10.11.2015ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPSRR)- BR. 09/2015 O obliku, zadzaju i prcedurama odrzavanja registra za ponudace savetodavnih uslugu u poljoprivredi i ruralnom razvoju 10.11.2015ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPSRR)- BR. 11/2015 O sastravu, radu i ovlascenjima komisije nadgledanje savetodavih usluga u polijoprivredi i ruralnom razvoju 10.11.2015ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPSRR)- BR. 08/2015 O obliku, sadrazaju i procedurama za izdavanje licenze za pravna lice za pruzanje savetodavih usluga u poljoprivredi i ruralnom razvoju 10.11.2015ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPSRR)- BR. 05/2015 0 IZMENI I DOPUNI ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MPSRR)- BR.15/2014 ZA STAVLJANJE ZIVIH Z IVOTINJA U KARANTIN28.10.2015ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 05/2015 O IZMENI I DOPUNI ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA BR. 12/2012 ZA IDENTIFIKACIJU I REGISTRACIJU ŽIVOTINJA 28.10.2015ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPSRR) - BR.04/2015 .... KRITERIJUMI ZA PODRZAVANJE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA - LEADER PRISTUP ZA 2015 GODINU28.10.2015ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPSRR)- BR. 06/2015 0 IZMENI I DOPU NI ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA BR. 12/2012 v ZA IDENTIFIKACIJU I REGISTRACIJU ZIVOTINJA28.10.2015ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 3/2015 ZA ODREĐIVANJE OBLIKA, SADRŽAJA I NAČINA IZDAVANJA LICENCE ZA SAKUPLJANJE, INDUSTRIJSKU PRERADU DUVANA I PROIZVODA ISTOG12.10.2015Administrativno Uputstvo (MPŠRR) br. 02/2015 za direktna plačanja u poljoprivredu za 201527.06.2015Administrativno uputstvo (MPSRR) BR. 09/2014 O odredivanju podrznih kriterijuma za organizacije i udruzenja proizvodaca i preradivaca poljoprivrednih i agro-prehrambenih proizvoda18.03.2015
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31