REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Administrativne Uredbe

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MPSRR BR. 17/2014 O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, ETIKETIRANJU I PRATNIJ PROIZVODA ZA ZASTITU BILJA 24.06.2014ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MPSRR BR. 15/2014 ZA STAVLJANJE ZIVIH ZIVOTINJA U KARANTIN22.06.2014ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MPSRR BR. 16/2014 KRITERJUMI ZA PODRZAVANJE STRATEGIJA LOKALNOG REAZVIJA - LEADER PRISTUP28.05.2014ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MPSRR BR. 14/2014 O PROMETU ZIVIH ZIVOTINJA UNUTAR TEROTORJE KOSOVA 22.05.2014ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MPSRR BR. 13/2014 O PROCEDURAMA KONTROLNE INSPEKCIJE 22.05.2014ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MPSRR BR. 12/2014 O SPRECAVANJU I UNISTAVAJU PLAMENCAJE - ERVINIA-AMYLOVORA16.05.2014ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MPSRR BR. 10/2014 O IZMENI I DOPUNI ADMINISTRATIVNOG ULUTSTVA MA-BR 10/2006 O KVALITETU VESTACKOG DUBRIVA 14.04.2014ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MPSRR BR. 09/2014 O ODREDIVANJU PODRZNIH KRITERIJUMA ZA ORGANIZACIJE I UDRUZENJA PROIZVODACA I PRERADIVANCA POLJOPRIVREDNIH I AGRO0-PREHRAMBENIH PROIZVODA14.04.2014ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MPSRR BR. 18/2014 O IZMENI I DOPUNI ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MPSRR) - BR.02/2014 O DIREKTNIM PLACANJEMA U POLJOPRIVREDI ZA 2014 GODINU 04.04.2014ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPSRR) BR. 07/2014 O DOPUNI I IZMENI ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA BR.05/2013 O ORGANIZACIJI,ODGOVORNOSTIMA,PAVIMA I OBAVEZAMA SAVETODAVNIH SLUBZI CENTALNOG I LOKALNOG NIVOA KAO I OBLIKU I NACINU IZVESTAVANJA 26.03.2014ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MPSRR BR. 04/2014 O ODREDIVANJU KRITERIJUMA ZA UZMANJE UZORAKA, ANALIZU,CIDERA,VINA I OSTALIH PROIZVODA OD GROZDA I VINA ORGANOLEPTICKE PROCENE VINA 28.02.2014ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MPSRR BR. 03/2014 O OBLICIMA TRETMANA SUMARSKOG UZGOJA I PRODAJNIM PROCEDURAMA DRVNIH ASORIMANA28.02.2014ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MPSRR BR. 02/2014 ZA DIREKTNA PLACANJA U POLJOPRIVREDI ZA 2014 18.02.2014ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MPSRR BR. 01 /2014 ZA ODREDIVANJE USLOVA ZA OBELEZAVANJE VINA SA ZASTICENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM I OBELEZAVANJE LOKACIJA SA GEOGRAFSKI ZASTICENIM INDIKACIJAMA 14.02.2014ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MPSRR BR. 07/2015 O MERAMA I KRITERIJUMIMA PODRSKE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA 2014 GODINU31.01.2014
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31